Reset Password

Your search results

Фирмена политика

ПОЛИТИКА НА “ЕС ДЖИ ЕСТЕЙТС” ООД

РЕЗЕРВАЦИЯ, ПРЕСТОЙ И ПЛАЩАНЕ

 • При резервация се заплаща капаро в размер на не по-малко от 30% от общата сума за престоя. Плащането на капарото трябва да се извърши до 3 работни дни след направена резервация. Останалата сума се плаща в BGN (лева) при настаняването в резервирания от госта апартамент.
 • Домашни любимци се допускат в някои от апартаментите за нощувки само при предварителна заявка. Изисква се възвръщаем депозит, както и дoпълнителна такса.
 • Детско легло и детско столче за хранене могат да бъдат осигурени срещу доплащане при предварителна заявка и ако са в наличност.
 • В случай на извънредно отключване на апартамент се заплаща такса от 15 лева за отключване (за апартаменти с брава-топка от външната страна на входната врата). При необходимост от ползване услугите на ключар се заплаща сумата, поискана от него за отваряне на вратата.
 • При резервации над 10 дни е включено безплатно ежеседмично почистване, подмяна на спално бельо и хавлии по желание.

ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 • Депозитът не се възстановява при отменяне на резервацията.
 •  Депозит се възстановява, ако се наложи неотложен ремонт на резервираното жилище или резервацията е дублирана.
 • Ако престой се прекрати преждевременно, останалата сума не се възстановява.
 • Ако дългосрочна резервация (над 30 дни) се прекрати преждевременно таксата е 50% от цената за оставащите дни от резервацията, но не по-малка от цената за 30 дни.

 

НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ

 • Настаняване –  между 15.00 и 19,30.
 • Ако пристигате по-рано, моля, уведомете ни предварително и ще Ви настаним, ако апартаментът е свободен.
 • Освобождаване – до 11:00 часа.
 • По-късно освобождаване се таксува, както следва:

– до 14 часа- 50% от цената за 1 нощувка;

–  след 14 часа- цената за 1 нощувка.

 

ДЕПОЗИТ ЗА ЩЕТИ

За някои апартаменти се изисква заплащането на възвръщаем депозит, като това е посочено при приемане на резервацията.

При виновно причинени щети в апартамента, депозитът се задържа. Ако същият не е достатъчен, за да покрие разходите за отстраняването им,трябва да имате готовност да доплатите.

Депозитът ще бъде възстановен до 24 часа след крайното  напускане, ако няма нанесени щети.

Гостът трябва да има възможност да плати нужните разходи по отстраняването на виновно нанесени щети в апартамент, за който не се изисква такъв депозит

ПРАВИЛА ЗА АПАРТАМЕНТИТЕ

 • Молим Ви, пазете апартамента и обзавеждането, като ги ползвате по предназначение.
 • Молим, изключвайте електрическите уреди (ютия, фурна, котлони и други подобни), поради които може да възникне пожар или някаква щета, както и уредите за отопление / разхлаждане на апартамента, когато излизате от него.
 • Молим, съблюдавайте правилата, които се отнасят до обществения ред в жилищните сгради:

– Партита, силна музика, крясъци и други шумни изяви не са позволени.
– Тихи часове: От понеделник до петък – от 22 часа до 9 часа.

Събота и неделя – от 23 часа дo 10 часа.

– Не се толерира силен шум, пушене, хвърляне на боклуци и угарки в общите части на сградата (стълбище, вход, коридори, асансьор, през прозореца и др.).

В случай на забележка от съседи и/или полиция за нарушение на горепосочените правила, или какавото и да е асоциялно поведение, ще бъдем принудени да ви помолим незабавно да напуснете апартамента за нощувки без право на никаква компенсация, независимо от периода, за който сте наели партамента за краткосрочен наем.

 

БРОЙ ГОСТИ

При резервация от госта се изискват номер на мобилния телефон, трите имена, броя на хората, които ще го придружават по време на неговия престой.

При настаняване се записват личните данни на всички гости (пълно име, пол, националност, дата на раждане, номер на паспорт/лична карта). Единствено хората, заявени при съответната резервация имат правото да ползват апартамента.

В случай, че бъдат установени нарушения на някои от изброените правила, «Ес Джи Естейтс» ООД си запазва правото да задължи госта да напусне апартамента без право на компенсация.

ОТГОВОРНОСТИ

Нито „Ес Джи Естейтс” нито собственикът на апартамента могат да бъдат подведени под отговорност поради каквито и да били директни или индиректни щети, които могат да възникнат в резултат на използването на апартамента от госта, включително, но не само до повреди на лично имущество, загуби поради пожар, нараняване, кражба или други криминални прояви.

Ако поради непредвидени обстоятелства „Ес Джи Естейтс” нямат възможност да настанят госта в апартамента, който е резервирал, те си запазват правото да го настанят в апартамент с подобни качества или характеристики, като предварително го предупредят.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на Ес Джи Естейтс ООД

В сила от 25.05.2018г.

 1. Въведение

Ес Джи Естейтс ООД („Ес Джи Естейтс”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.varna-shortrent.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от „Ес Джи Естейтс”, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Фирмената политика, публикувана в Сайта и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които „Ес Джи Естейтс” ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: varna_rent@abv.bg
Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед направените резервации  на Сайта. Моля да имате предвид, че  ние няма да можем да Ви предоставим услугата по настаняване, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако „Ес Джи Естейтс” разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

„Ес Джи Естейтс” ООД („Ес Джи Естейтс”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 148129098, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. „Ес Джи Естейтс” е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес на управление: гр. Варна, ул. „Г. Бенковски“ No 51

Телефон: 0889 221 925

e-mail: varna_rent@abv.bg

 • Категории лични данни, обработвани от Ес Джи Естейтс
 1. Ес Джи Естейтс може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
 • Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
 • Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
 • Финансова информация (банкова сметка и други);
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);
 • Данни за сключване на договори за наем, покупко-продажба и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).
 1. Ес Джи Естейтс може да обработва данни, изготвени и генерирани от Ес Джи Естейтс в процеса на предоставяне на услугите:

(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

(ii) данни за предпочитаните от Вас услуги;

(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

(v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(vi) Видеозапис при посещение в апартаментите за настаняване; запис на глас – обаждания, направени към Ес Джи Естейтс;

 1. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Ес Джи Естейтс има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
 2. 4. Ес Джи Естейтс има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
 3. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
 4. Цели и правни основания за обработване на лични данни
 5. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Ес Джи Естейтс обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Изготвяне на оферти и предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;
 • Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;
 • Управление и администриране на дейности при онлайн заявки за настаняване; управление на плащанията.
 1. В изпълнение на свои законови задължения, Ес Джи Естейтс обработва данните Ви за следните цели:
 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Изпълнение на задължения във връзка с предоставяне на услуги, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
 1. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Ес Джи Естейтс.
  (i) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Ес Джи Естейтс, негови клиенти и собственици на апартаменти, Ес Джи Естейтс използва оборудване за външно видеонаблюдение на обектите за насатаняване /апаратаменти, къщи, студия/.

(ii) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
(iii) Aнализ на данните за история на посещенията, предпочитанията и поведението на клиентите;

 

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(i)  Собствениците на обекти за насатаняване с оглед изпълнение на договорните ни задължения;

(ii)  Лица, които по възлагане на Ес Джи Естейтс да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(iv)  Банките или фирмите, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;
(v) Лица, на които Ес Джи Естейтс е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Ес Джи Естейтс обработват личните Ви данни от името на Ес Джи Естейтс;

 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Ес Джи Естейтс и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Ес Джи Естейтс може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение;
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

3.. Данни от видеозаписи от охранителни камери – до 60 дни от създаването на записа и/или напускането на наетия обект. Телефонните разговори се съхраняват до 5 дни от провеждане на разговора.

 

 • Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Ес Джи Естейтс, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: varna_rent@abv.bg

Имате право да поискате от Ес Джи Естейтс:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Ес Джи ЕСтейтс, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 1. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 1. Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.
4. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Ес Джи Естейтс и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените услуги в съответствие със законовите и в последствие договорните ни задължения, Ес Джи ЕСтейтс се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.
Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

С потвърждаването на Вашата резервация, Вие се съгласявате с гореизброените условия. В случай, че имате някакви запитвания, моля свържете се с нас.

Varna-shortrent.com се обслужва и е собственост на “Ес Джи Естейтс” ООД, ЕИК 148129098